Z czasem psalmy (lub odmawiane zamiennie Ojcze nasz) zaczęto zastępować Pozdrowieniem anielskim, a w XIII wieku modlitwa ta dorównała w tej właśnie funkcji Modlitwie Pańskiej, co znalazło wyraz nawet w przepisach kościelnych. Sto alba dla lektora pięćdziesiąt Zdrowaś, Maryjo zaczęto nazywać Psałterzem Najświętszej Maryi Panny i to jest właśnie najstarsza nazwa różańca.

E-mail
nukemo84@poczta.pl

Contact Candidate

Contact